Met FIGLIO – niet toevallig ‘zoon’ in het Italiaans – willen Hélène en Philippe een stap verder gaan dan ze tot vandaag deden. Een duurzaam huismerk voor mannen dat binnen de schoot van Vertigo vorm én inhoud krijgt, dat is het doel. 

 

Slow coffee. Slow cooking. Slow living. Zelfs slow television. Ze bestaan allemaal én ze winnen de laatste jaren aan belang. Steeds vaker vertraagt de mens om even na te denken. Slow fashion – als tegenbeweging voor de snelle opeenvolging en dus consumptie van goedkope modetrends – zet vooral in op transparantie en ethiek. 

 

Met FIGLIO krijgt ook Vertigo een eigen invulling daarvan. Een eerlijk product aan een eerlijke prijs. Op een eerlijke manier geproduceerd. Ooit zal dat het uitgangspunt van alles geweest zijn, ook binnen de mode-industrie. Helaas heeft die, samen met de rest van de mensheid, ergens een afslag gemist en dus denderen we al een paar decennia vrolijk consumerend in de richting van een collectieve ondergang. Aan de basis daarvan ligt het feit dat het traditionele consumptiegedrag vaak ‘ten koste van’ gaat.

 

Meerwaarde als alternatief

 

Wat als we de zaken nu eens anders bekijken? Wat als we kapitaal niet langer alleen invullen vanuit een financiële invalshoek en ‘winst’ niet automatisch gelijkstellen aan centen. Als we stoppen met ‘ten koste van’ te tolereren alsof het vanzelfsprekend is? Winst manifesteert zich ook op andere manieren: gezondheid, tijd of de wetenschap deel uit te maken van een positief verhaal. Wat als we nu eens voor ‘minder’ of – helemaal goed – ‘beter’ zouden kiezen? Consubeteren als alternatief voor consumeren of consuminderen. “Dan kom je in de buurt van waar we met FIGLIO willen zijn”, aldus Hélène en Philippe. “Dan spreken we over de waarde van iets, in plaats van over de prijs.”

 

“FIGLIO gaan niet ten koste van iets. Kwaliteit, stijl, klasse, ze blijven. Communicatie, transparantie, de bewuste wetenschap dat wat je draagt goed is en impact heeft in de juiste betekenis van het woord, daarover gaat het. Die elementen voegen we toe. We willen geen vervanger, wel een alternatief.” FIGLIO staat niet alleen met die gedachte. Grote, middelgrote en kleine merken trekken wereldwijd steeds vaker dezelfde kaart en leveren inspanningen om, elk op hun manier, een verandering in te zetten. “Dat klopt. Het bewustzijn groeit. Bij ondernemers die verantwoord willen werken, maar ook bij klanten die zich realiseren dat een T-shirt voor twee euro eigenlijk alleen ‘ten koste van’ heel wat zaken gemaakt kan worden.”